Когато духовният човек иска да измени някое свое състояние, достатъчно е да се обърне към Господа с думите:

„Господи, кажи само реч. Кажи само реч, Господи, да оздравее нашият ум. Кажи само реч, Господи, да просветне ума ни, да оздравее сърцето ни и да се всели Твоята Любов в нас, да вършим Твоята свята Воля. Кажи само реч.“