Господи, ние искаме да възприемем Духа на Любовта. (три пъти)

Господи, ние искаме да възприемем Духа на Мъдростта. (три пъти)

Господи, ние искаме да възприемем Духа на Истината. (три пъти)

Да бъде, Господи, благословено Твоето Име отсега и всякога.

Амин.