Господи, моля Те, усили стремежите ми да направлявам личния си живот в хармония с Божествения.

Да живея със съзнанието само да служа и да се уча от всяко дадено положение в живота.

Да проверявам и контролирам всяка стъпка в личния си живот, и преценявам постъпвам ли правилно. Изправям ли всеки момент мислите, чувствата и постъпките си. Храня ли се по правилата. Държа ли тялото си в абсолютна чистота. Дишам ли дълбоко. Пея ли.

Указание:

„За една седмица избирате си една молитва и си я повтаряйте много пъти през деня. Отбелязвайте колко пъти сте я казвали. Този опит ще ви послужи като тема, която ще ви свърже с Невидимия свят.“

Учителят