Формулите трябва да се употребяват с дълбоко и свято чувство. Едно нещо трябва да знаете: вие не можете да приложите една формула на Бялото Братство, вътре в живата Природа, ако имате прегрешение. Не се ли свържете със Законите на Бога, с тия велики сили на Природата, тия формули не струват нищо, тия формули ще имат обратни резултати върху вас. Туй добре да го знаете. Под думите "жива Природа" се разбират всички възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия същества, защото ще ви помагат в реализирането на вашия план. Един ден и вие ще станете техни съработници. Един ден заедно с тях ще бъдете съработници в Царството Божие.

Мислете по-често. Възлюбете си Формулите. Повтаряйте ги. Те да проникнат, да заживеят, да станат плът и кръв във вас, това е знание. Успява се само с усилия.

Думите са сила. Всяка казана дума носи своите последствия. Всяка добра дума е един капитал.

Всички тези упражнения ще имат сила, само когато се правят за добро. Всяко желание човек да направи зло на някого се връща върху него и той носи последствията от това.

За правене на психологическите окултни упражнения достатъчно е човек да отдели сутрин по 1 час време, за да има в продължение на една година нужните резултати.

Учителят