Мнозина стават сутрин в 4 часа. Този час принадлежи на Земята, затова не е удобен. Ако ставате в 2 часа, това е време на Луната, пак не е удобно. Добри часове са 12 часа след полунощ, 1 часа, 3, 5 и 6 часа. Някои спят до късно, до 9 или 10 часа – това е крайно нехигиенично.

Учителят

 1. Като ставаш от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Бог от тебе.

  За себе си аз зная това. Някой ден се иска нещо малко от мене – да нахраня една птичка. Предварително туря трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. Давам ѝ трошиците и си заминавам.

  Учителят

 2. Като се събудите, преди да се измиете, направете едно добро дело:

  а) Извикайте най-доброто чувство и си кажете първата дума на Любовта.

  б) Извикайте най-красивата мисъл от ума си и покажете ̀ най-хубавата светлина.

  в) След това произнесете свещената формула, за изговарянето на която е необходимо да бъдете много положителни и да имате детски дух: „Милостивий, Святий и Благий Господи, изяви ми светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля“.

  Учителят

 3. „Господи, помогни ми през днешния ден моето поведение да бъде като поведението на един ангел, моята мисъл да бъде като поведението на Слънцето, моите чувства да бъдат като поведението на един извор.“

 4. „Само умът носи моето щастие. Само умът носи моята сила. Само умът носи всички възможности, от които мога да се ползвам.“

 5. „Искам да направя нещо за Господа.“

 6. Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, като ставах сутрин, тъй започвах:

  „Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.“

  И вие започнете така. Това е велико учение. Ако не започнете така, вие ще бъдете във вечна тъмнина, във вечен мрак наоколо си. Ако го приложите и Господ, и ангелите ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии. Вие ще бъдете готови да понесете 4000 удара на гърба си за своя брат, та когато дойде Христос, да кажете: „Нека Той отиде на моето място, аз ще понеса останалите“.

  Учителят

 7. За да ви вървят работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете:

  „Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух.“

  Учителят

 8. „Аз съм добър и разумен човек, защото Бог ме създаде.“

 9. „Аз съм дошъл на Земята да придобия Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта. Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята.“

 10. „Аз съм дошъл да донеса доброто, Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата. Дошъл съм да възприема доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата.“

 11. „Господи, погледни ръката ми и кажи, какво трябва да направя днес. Ако имам някакъв дефект, кажи ми, какъв е, дай ми начин да го изправя.“

  Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и Мъдростта в нас се отваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва.

  Учителят

 12. Сутрин като ставате, направете опит, кажете си:

  „Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър.“

  Повтаряйте това в продължение на един месец и елате да ми кажете каква е температурата на душата ви. Това е всичката тайна. Ако повтаряте това 10 месеца, ще бъдете още по-добре.

  Учителят

 13. Всяка сутрин като станете, кажете си:

  „Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес.“

  Учителят

 14. Стани рано сутринта, започни да работиш и кажи: „Иова и ре“. Това значи „Господ ще промисли“. Бог е промислил вече, ти ще работиш и хлябът ще дойде. Обеднял някой, ще забогатее. Пропаднал на изпит, ще издържи. Изгубил парите си, щастието му ще проработи. Каквото и да ви се случи, дръжте положителна мисъл в главата си.

  Учителят

 15. „Господи, постави страж на устата ми, страж на сърцето ми.“

 16. И тъй, като ставаш сутрин от сън, не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи: „Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята“.

  Учителят

 17. „Аз искам да стана учен.“ Тази мисъл отива към ума и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. Умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно.

  Учителят

 18. „Днес искам да направя повече, отколкото вчера.“

 19. „Благославяй, душе моя, Господа за всичките добрини, които Ти е дал.“

 20. „Вярвам в Бога вътре в мен, вярвам в Бога вън от мен.“ (три пъти)

 21. Утринен поздрав към клетките на тялото:

  „Добро утро, мили душички на моя мозък. Добро утро, малки душички на моите очи. Добро утро, малки душички на моя бял дроб. Добро утро, малки душички на моето сърце. Добро утро, малки душички на моя стомах. Добро утро, малки душички на моите черва. Добро утро, малки душички на моите ръце. Добро утро, малки душички на моите крака.“

 22. „Господи, помогни ми да свърша работата, която ми предстои днес, така, както Ти разбираш.“

 23. „Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга. И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята свещена книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя и сестри.“

  (Тази формула се произнася само сутрин.)

 24. Сутрин като се събудите и станете, няма да бързате да се умивате, а 5–10 минути ще съзерцавате, ще се обърнете към Бога и възвишените същества, и ще кажете: „Господи, малко знание имам, просвети ума ми, да възприема и изпълня Твоята Воля. Дай ми начин да реализирам Твоите желания, както Ти Си определил“.

  Кажете ли това, няма да мине много време и вие ще получите отговор на вашата молитва, ще почувствувате в душата си едно затишие – една радост. Като постъпвате така, ще имате хармония в себе си.

  Учителят

 25. Задача за една година:

  Всеки ден сутрин и вечер да се произнася в 8 часа: „Аз ще живея в Любовта, както е писал Христос, че животът ще се оправи с Любовта. Каквото е писал Господ, ще живея според Неговия Закон. Да се поправи животът, както Той е казал“.

 26. Задача за една година: Да се казва сутрин, на обед и вечер: „Господ живее у мене, аз съм добър“.

 27. Всяка сутрин да се туря пръстен със скъпоценен камък на всеки пръст и да се казва:

  „Искам да дам ход на Божественото в себе си, да бъда благороден, справедлив, музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората.“