Да посрещнеш изгрева на Слънцето, това подразбира да се свържеш съзнателно с Него, за да могат Неговите сили да потекат през твоя организъм.

Учителят

 1. „Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, Който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствувам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внасят сила и живот, и здраве. Той е израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти!“

  (Формулата се употребява и когато се излага гърбът на слънце.)

 2. Ако работата ти се обърка, иди да видиш как изгрява Слънцето.

  Като поемеш чистия въздух, кажи: „Моята работа ще се оправи“. Когато светлината те озари. „Моята работа ще се оправи. Всичко в Природата говори, че моята работа ще се оправи“.

  Учителят

 3. „Любовта ме озари. Душата ми разшири, духа ми укрепи и благост в мен всели. Ще стана светъл и ясен като Слънцето.“

  Всеки ден при изгрева на Слънцето пожелавайте да имате Любов в сърцето си и Истина в ума си. Така през целия ден ще бъдете радостни и весели.

  Излезете ли на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколкото до сега сте Го познали.

  Ако при изгряването на Слънцето съзнавате, че възприемате повече от Божията Любов и от Божествения живот, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие.

  Учителят