Трябва да знаете едно нещо: Според вашите мисли и желания вие привличате същества от по-висша йерархия или от по-низша. Никой от вас не е свободен. Едните носят блага, другите – нещастия.

Закон е: Всякога, когато човек може да претърпи известно изкушение, известна съблазън, той става по-силен, а не издържи ли – той пада, отслабва.

Учителят

 1. Дойде ли ви мисъл да извършите нещо лошо, кажете си:

  „Аз съм слуга и син на Господа, Който ме е изпратил на Земята, и в този момент моят Баща ме гледа.“

  Кажете ли така, вашата мисъл веднага ще се измени.

  Учителят

 2. „Господи, прости ни, че Те заставяме да постъпваш с нас така, както не искаш. Избави ни от изкушение, за да познаем Твоето светло, любящо сърце.“

 3. „Моята мисъл трябва да бъде чиста и свята.“

 4. „Аз не се боя, защото Господ е в мене. В изпълнението Волята Божия е силата на човешката душа.“

 5. Щом ви дойде една лоша мисъл, веднага я отстранете и кажете:

  „Ти не си от Бога, нямаш власт у нас.“

  Учителят

 6. „Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Аз съм Добро, аз съм Истина.“

  Дойде ли злото върху вас, не го нападайте, но само се отбранявайте. Дойде ли ви някакво изкушение, изговорете тихо в себе си горната формула.

  Учителят

 7. Когато изпъкне някое изкушение, аз ще си кажа: „За нищо в света, вътре в тази Велика Любов, Която обгръща всичко в Себе Си, няма да жертвувам туй Великото в мене, според Което са живели и действували всички разумни същества преди мене и са добили своята сила. Този Велик Закон за нищо няма да го престъпя, но ще подчиня всичко нисшо на Него и ще изпълня Волята Божия“.

  Учителят

 8. „Господи, този дух, който ме изкушава, впрегни го на работа или ми дай възможност да се отдалеча от него.“

 9. „Господи, моля ти се, помогни ми днес да бъде будно съзнанието ми, да не изпадам в изкушения.“

 10. Дойде ли дяволът да ви изкушава, не се борете с него, но призовете Божието Слово на помощ и си кажете:

  „Не само с хляб може да се живее, но и с всяко Божие Слово. Ще живея с Него и ще се боря с Него.“

  Учителят