Господи, научи ме да Те любя така, както Ти ме любиш.

Амин.