Вярвам в Тебе, Господи, Който Си ми говорил в миналото. Вярвам в Тебе Господи, Който ми говориш и сега. Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще. Да се слави Името Ти и в Твоята слава да живеем ние. Да се въдвори Царството Ти и ние да участвуваме в Твоята Радост. Да бъде Волята Ти, както горе на Небето, така и долу на Земята и ние да работим с Тебе заедно.

Амин. – Така да бъде!