(произнася се вечер)

Господи на Любовта, да се изпълни Твоята Воля на Земята. Да се въдвори мир между народите. Озари, Господи, с Твоята светлина всички умове, сърца и души, за да се проникнат от идеята за братство, взаимно сътрудничество и любов между народите.

Господи, Исусе Христе, Велики Учителю, Троице неразделна с Духа Ти, Който с Твоята Любов поучаваше, с Твоята Мъдрост просвещаваше и със Своята Истина освобождаваше, Отче Свети, Ти, Който Си създал всичко, а и нас, чрез Христа и Духа Си пратил Си ни на Земята, не само да еволюираме, но и да помагаме на по-слабите с нашата светлина на ума и с делото в живота си.

Ето, ние всички, пробудени в това велико учение, заставаме пред Тебе в този вечерен час. Благодарим Ти за всичко, което допускаш в нашия живот. Ние знаем, че всичко е за добро. То е за славата Божия.

Амин.