И откри се тайната Данаилу чрез видение през нощта. Тогава благослови Данаил Бога Небеснаго и говори Данаил, и рече:

Да е благословено Името Господне от века и до века, защото Мъдростта и Силата са Негови.

И Той променява времената и годините. Сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.

Той открива дълбоките и скритите. Познава онова, което в тъмнината и виделината обитава в Него.

Тебе, Боже на отците ми, благодаря и Тебе славословя, Който Си ми дал мъдрост и сила, и сега Си ми направил познато онова, което попросихме от Тебе.

Амин.