Господи на Силите, ние, Твоите чада, се обръщаме към Тебе в тези страшни времена, които човечеството преживява, с молба да чуеш трепетите и желанията на нашите души. Не е скрита за нас угрозата, която е надвиснала над човечеството на тази планета и която всеки момент може да се разрази над главите ни. На изток войни и кръвопролития, на запад войни и кръвопролития. Разумни човешки същества гинат и никой не се замисля за живота им. Всеки счита брата си за смъртен враг и ратува с всички средства за неговото унищожение. При тия разбирания стана опасно да се живее на Земята.

Черната раса се е развилняла и иска да унищожи цялата култура, която е резултат на усилията на Великите Духове, които от векове са посещавали и ръководил това човечество. Знаем, че това е резултат на нашите минали прегрешения и това е ликвидация на прегрешенията ни, но не ни заставяй да платим всичко наведнъж, защото едва ли бихме намерили сили за това.

Господи, молим Ти се, отложи събитията, дай ни отсрочка за тази ликвидация, за да можем по - леко да понесем това, което ни предстои. Направи известно смекчаване, за да бъде поносимо. Господи, превърни всичко на добро!

Да се затвърди неутралитета на България, за да може Твоят пратеник да завърши мисията Си несмущаван. Съкрати страданията на човечеството заради избраните и въдвори мир на Земята.

Направи по-скоро пробуждане на съзнанието, за да се въдвори Царството Ти на Земята и всички човеци да отправим хвалебните си песни към престола Ти за величието на Твоето Име.

Благослови, Господи, славянството в лицето на българския и руския народи!

Амин.