Господи, Ти Си Единият, Който можеш да оправиш всичко. Ти най-добре уреждаш нещата.

Амин.