Господи, ние сме недоволни от живота, но затова идваме при Тебе, да ни научиш как да се освободим от недоволството. Прости ни, че сме недоволни. Направихме крив избор в живота си, но втори път няма да правим никакъв избор. Тогава ще бъдем родени от вода и Дух.

Господи, прости ни! Никому добро не направихме, но и на себе си добро не направихме, ние сме големи безверници!

Амин.