Аз се обръщам към Господа с думите: Господи, никаква лъжа няма да излезе от моята уста. Ще говоря само истината; ще изпълнявам това, което Ти искаш; за нищо няма да пощадя живота си. Всичко, което искаш, ще го направя доброволно. Ще Те следвам, не защото Си направил Небето и Земята, но защото само Ти Си Единствен, Безграничен, Безначален, Който обхваща всичко в Себе Си. Амин.

(Из сборника беседи „Който дойде при мене“. 1924–1925 г., изд. 1950 г.)