Господи, Ти Си ме пратил на Земята, Ти Си ми дал живот и здраве, дал Си ми ум, сърце и живот. Аз ще изпълня Твоята Воля, аз ще Те прославя. И след като извърша Волята Божия, след като ме благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа и ще помагам на моите братя.

Амин.