Господи, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес. Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съм останал днес, за да свърша работата, която трябва да свърша. Гдето и да ида, мога да израсна, колкото трябва.

Амин.