Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес. Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съм станал днес да свърша работата си, която трябва, гдето и да съм, и да мога да израсна толкова, колкото трябва.

Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към мен. Аз Те познавам, че Си Добър, Всемилостив, Всеистинен и Всемъдър.

Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.

Амин.