Благослови, Господи, душата ми! Благодаря Ти, че съм станал днес да свърша работата си, както трябва, гдето и да съм и да мога да израсна толкова, колкото трябва.

Амин.