Господи, Боже наш, душата ми е трепетна пред светлината на новия ден, който ме озарява. Благодаря Ти, че ме пробуди в ранина, когато Те слави разумният човек, птиците и чистите цветя. Благодаря Ти, че ми подаряваш и този ден живота, и ме зовеш да продължа своята работа здрав и обновен.

Благодаря Ти, че ми даваш условия да изпълня добрата Ти Воля и да я изявя с любов и разумност, като послужа и на моите братя и сестри.

Моля Те, дарувай ми присъствието на Благия Си Дух – да слушам като предан син Твоето ръководство и душата ми да не се отклонява от Закона Ти.

Дай ми сили, будност и любов да живея за цялото мое, и общо повдигане на всички човеци, на всички същества, и за идването на Царството Божие на Земята.

Нека вечното Слънце на Твоята Любов озари с виделината Си моята душа и душите на всички мои братя и сестри по лицето на Земята!

Нека Твоята Любов, Мъдрост и Истина, Правда и Добродетел зацаруват в живота на човека!

Нека всички човеци станат едно с Христа и светлите ангели, едно с Теб и Великото Бяло Братство!

Амин.