Господи, простри днес Ръката Си върху мене. Господи, простри Ръката Си върху мене да придобия малко от Твоето Знание. Когато бях в калта, Ти ми служеше с Любов. По същия начин и аз днес ще Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа. От Тебе научих великия пример на живота. Сега разбрах смисъла на думите: „Ти Си лозата, аз пръчката“. От днес вече тази пръчка ще даде своя плод.

Амин.