Господи, във време на почивката на моето тяло огради ме с Твоята светлина и ме пази. Аз отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Аз искам да се срещна с Христос и вярвам, че това ще стане, защото това е Неговата Воля, а Неговата Воля на две не става.

Амин.