Господи, Велики Царю, ние, които сме Твои раби, запазвай ни всякога под Твоята закрила, защото Ти Си наш Бог и Тебе имаме близко до сърцето си. Освещавай всяка наша работа, благославяй ни, както стори на Твоите ученици.

Дай ни ум и целомъдрие и предпазвай ни от злото. Не ни лишавай от Твоята благост, защото сме слаби и немощни. Изпълни обещаното от Тебе Царство на Земята и дай мир и любов между нашите братя и сестри.

Помагай на нашите страдащи братя и сестри, които Те призовават. В Твоите Ръце предаваме духа си да го пазиш Ти винаги от повреда.

Амин.