Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава. Послушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми.

Покажи ми, Господи, виделината на Твоето Лице и заради милостта Си подкрепи ме с присъствието на Твоя Свят Дух.

Амин.