Благодарим Ти, Господи, че сме се родили в тази епоха. Благодарим Ти, че Си ни повикал и пробудил във веригата на Бялото Братство.

Молим Ти се, чрез силата на Твоя Дух, Великите Духове на Бога живаго и нашия контакт чрез Твоето Слово да се пробудят тези души в света, които още не Те познават.

Благослови всички тия, които работят за Твоето Дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията Нива за идването на Царството Божие на Земята.

Амин.