Господи, бъди винаги с нас. Учи ни на Твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Пази ни за Твоето Дело.

Божият Мир да бъде над всички ни.

Амин.