Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава. Послушай молбата ми и отдай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми. Покажи ми виделината на Твоето Лице. Господи, заради Твоята Милост, подкрепи ме с присъствието на Твоя свят Дух.

Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, Единният Син на Бога живаго в пълнотата Си в моята душа.

И да бъде слава на Господа Бога, Отца, изявен в Духа на Своето Слово през всичките векове.

Амин.