Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъствува между българите и славянството. Укрепи Духа Му.

Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя Път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.

Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си Име, с Което Си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята.

Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято Дело и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който Си всякога силен да помагаш, и да избавяш.

Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем и прогоним лукавите духове на Ада, които искат да развалят Твоето свято Дело.

Ти, Господи, сам действувай сега с крепката Си Ръка.

Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме.

Нека управляващите в този народ познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе! Ти Си само Един.

Амин.