Пътя на Истината избрах.

Ще ходя в Истината Ти!

Научи ме, Господи, и води ме в Пътя Си!

Проводи ми Виделината и Истината Си, те да ме водят.

Придай ми вяра!

Вярвам, Господи!