Господи на Светлината, на всичката пълнота и благост, за които моят Учител ми е говорил за Тебе, изяви ми се тъй, както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно.

Аз съм готов да изпълня Твоята Воля без никакво двоумение, без никакво съмнение и ще бъда тъй верен и истинен, Господи, както Ти Си верен и истинен.

Заради Името на моя Учител, чрез Когото Ти Си ми говорил да се радвам винаги в присъствието на Твоето Слово, в изявлението на Твоя велик и свят Дух. И да бъда винаги като малките деца на Твоето Царство: послушен, прилежен, постоянен, търпелив, доволен в безграничната Твоя Любов, Която Ти показваш към всички слаби и немощни, които търсят Пътя на Твоята вечна Светлина, в която Ти обитаваш.

Моля Ти се, Господи, озарявай ме и да се не отдалечава присъствието на благия Ти Дух от моята душа, от моето сърце, от моя ум, от моята воля. Да бъда, Господи, носител на Твоето Слово, изпълнител на Твоята Воля, да правя всякога това, което е на Тебе угодно, това, което Ти искаш. Да се всели Твоят Дух в моята душа и да се радвам аз в присъствието на Твоята Светлина, заради Името на моя Учител, с Което Ти Си знаен в света.

Амин.