(Вдигат се ръцете нагоре с отворени длани)

Концентрирайте мисълта си да почне да действува Духът на Истината и ще произнесете следното:

1. Да подчини Бог всяко низше действие в нас на Духа на Истината.

2. Да се възцари Любовта, Мъдростта и Истината на Бога във всичката своя пълнота в нашата душа.

3. И тъй, ние отваряме сърцата си за Господа, Който е сега между нас. Да се прослави Неговото Име.

Амин.

Учителят