(на друг човек)

Всеприсъствующий и всеблаги Боже, в Името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас, Твоите слуги, за слава на Името Ти.

Благодарим Ти, че Си ни послушал. Ти Си само наш Господ и освен Тебе другиго нямаме. Ти Си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото за работа полезна.

Нека този наш брат (тази наша сестра)........., който (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в присъствието на Твоята Любов, Благост и Сила!

Амин.

(Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 часа преди обяд.)