(на друг човек)

Господи на силите, Ти Си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим. Направил Си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна Ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават в Името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (страдащата сестра)........., дай внимание на страданията му (?) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато Си казал: „Въззови към Мене и ще ти отворя, защото Аз Господ Бог твой Съм, Който подкрепя десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!“

И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му от обилната Си милост!

Амин.