(на друг човек)

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чада, събрани днес в Името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.

Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (нашата сестра)........., който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, които Ти съхраняваш за Твоите избрани.

Велики Господи, нека отсега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята велика милост и да се почувствува здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).

Господи, благодарим Ти, че Си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.

Амин.