(лично)

Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила - Духа да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести, и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, и да развие в мене дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин.