(лично)

Боже, силний и крепкий, лекарю на всички лекари и носителю на всяко небесно разположение, и бодрост, дойди и заживей в мен, и ме очисти от всяка нечистота. Измий ме от всяко зловредно влияние на лошите и пакостливи духове, и спаси тялото и душата ми. Направи от тялото ми Твой храм, а от душата ми създай скъпоценно съкровище на Твоите заповеди и добродетели.

Като изтръгнеш всяко зловонно петно от душата ми и заличиш досегашните ми грехове и постъпки, разпростри над мене Твоята чудотворна благодат и животворна сила, като ми дадеш здраве и неподатлив за спънки и умора дух.

Далеч отстрани от мен всяко вредно желание, всяка мрачна мисъл, казана от нашия противник, защото Ти Си Боже, лекар над лекарите – най-вещ и най-могъщ.

Амин.