(лично)

Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: „Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил“.

Това е живот вечен да позная Любовта, Мъдростта и Истината.

Това е живот вечен да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.

Учителят