(За прогонване на низши духове и за ограждане от тях)

Махни се сатана! Христовата кръв измива всеки грях. Капка кръв и за мен е дадена.

Душе, в името на Христовата кръв, заповядвам ти да напуснеш дома ми!