Да промени и разсипе Бог всички ония врагове, и всички лоши мисли, които пречат и спъват Божието Дело. Да се прослави Името Му, да дойде Царството Му, както горе на Небето, така и долу на Земята.

Амин.