Направете го по свобода като ученик със съзнанието, че прилагате пост от всичко отрицателно, а за останалата храна всеки сам ще си определи, ще имате вниманието на съществата от Невидимия свят. Употребявайте като храна и песните, и при подходящи условия – среда.

Господи, приеми ме в лечебницата на Природата за десет дена.