Благославяш ни, Господи и ние опитваме изобилието на Твоята благост. (три пъти)