Благодаря Ти, Господи, за хляба, който Си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зърно.

Амин.