Господи, благослови и укрепи нашите души.

Молим се на Отца нашего Небеснаго, за прославлението и осветяването Името на Господа Бога нашего на Земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Славата, Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде. И да благослови Името на Господа нашего Исуса Христа – изявеното Слово Божие и с Него всички, които Го любят.

Молим се на Отца нашего Небеснаго, за идването на Царството Божие на Земята, между человеците, в сърцата на верующите и в душите на избраните. И да се тури в действие всяка Правда, всяка Доброта, всяка Любов, всяка Мъдрост и всяка Истина. И да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа: "Отец е благоволил да ви даде Царство". И да се всели Духът на Господа нашего Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на Светлината, и на светлите Духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклонение сега и всякога, и през всичките векове.

Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и ги избави от всички напасти на злото и лукавия. Да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости. Да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи. Да благослови всички верующи. Да укрепи Своите избрани, да им даде сила, знание и Мъдрост, Любов да побеждават заради Него и Неговото свято Име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето Лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му Воля, умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри. Да благослови домовете им и децата им с тях наедно. Да благослови всичките им добри начинания на тялото и душата, и духа. И така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе на Небето.

Амин.

Това са основните точки, върху които можем да градим. Всеки ден, в час, който вие ще изберете, но предпочтително е сутрин, ще четете тази Лозинка, било само първата ѝ част, било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата Лозинка, то първата ѝ част ще четете сутрин, втората - на обед, а третата – вечер. А когато четете по една част на ден, първия ден ще вземете първата част, втория – втората, третия – третата и т.н. Задължително е, обаче, да се чете всеки ден Лозинката, а всеки може да усвои един от изброените начини. Всеки да се моли според диктовката на духа си, Господ да му покаже и упъти, как да се моли. В духовния свят вие не се намирате в еднаква зона, нито сте всички на едно и също място, така щото, според изгрева на вашето Слънце ще се молите. Повелението на Духа е чрез тази Лозинка всеки ден да се ограждате и затова ежедневно трябва обезателно да я четете по един от казаните начини. Тогава само за вас опасността е изключена.

Учителят