Господи, да бъде Твоята Воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята Ръка и ще изпълня Волята Ти без никакво престъпване на Твоя Закон.

Амин.