Благодарим Ти, Боже, Татко наш, за всичката Любов, с която Си ни възлюбил. Благодарим за живота, който Си ни дал. Благодарим Ти за ума, който Си вложил в нас. Благодарим Ти за добродетелта, която Си турил като основа на нашия живот. Благодарим Ти за Правдата, с която Си ни заобиколил. Благодарим Ти за великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с която Си ни озарил и се радваме на живота, който Си ни дал. Изпълняваме Твоята Воля сега, заради Духа, Който Си ни дал да ни ръководи. Бъди благословен от всинца ни, сега и всякога!

Амин.

(Господнята вечеря на 16. (29.) VIII. 1909г. гр. Велико Търново.)