Вдига се дясната ръка нагоре с вдигнат показалец и се произнася: „Ти Си, Господи, Който всичко прощаваш, Който всичко създаваш, Който всичко организираш и Който всичко уравновесяваш. В Името на Твоята велика Любов, Мъдрост и Истина, да ме посети светлината, Истината, силата, здравето, красотата и добротата.“

След това вдигни лявата ръка и с вдигнат показалец нагоре кажи:

Ти, Господи, в Името на Твоето велико космическо съзнание, което всичко прониква, всичко създава, всичко организира и уравновесява, то в Твое Име да ме напусне всяка мъчнотия, която пречи на моя ум, сърце и воля, да напусне още сега ума, сърцето, дома и държавата ми.

Амин – така да бъде.