Господи, дай светлина и мир на любимия ни брат (любимата ни сестра)........... Прав направи пътя му (ѝ), като го (я) водиш към Тебе. Залей този му (ѝ) път със светлина, изпрати му (ѝ) души, които да го (я) упътват, поучават и помагат по пътя, който го (я) води към Тебе.

Господи, приеми........... в Твоето Лице. Обгърни го (я) с необятната Твоя Любов и го (я) води в светлината на Твоята Мъдрост.

Господи, благослови........... и нека той (тя) расте от любов към любов, от светлина към светлина, от благодат към благодат и от свобода към свобода.

Господи, благослови.............

Мир на душата му (ѝ) и вечна светлина по пътя му (ѝ).

Амин.