Господи на Вселенната Мъдрост, Ти, Който Си направил человека на Земята и Си вложил Духа Си в него, за да го издигнеш до Себе Си, молим Ти се, послушай молбата ни сега, спомни Си за заминалия (заминалата) за другия свят брат (сестра)......... Спомни Си за всички наши заминали братя, сестри, бащи, майки, синове, дъщери, близки и далечни роднини по плът, и всички добри человеци и ги благослови с Великото Си Благословение.

Създай радост на тия души и вдъхни им надежда, че скоро ще ги върнеш на Земята да продължат своята еволюция при пълно опомване, за да довършат делото на Твоето спасение.

Господи, ние се радваме, че Си ни дал възможност да ходатайствуваме пред Тебе за заминалите ни близки и имаме увереността, че молбата ни ще бъде чута от Тебе и те ще се наслаждават на радост, която отдавна очакват.

Благословен Си Ти, Господи, благословено е Името Ти сега и през всичките векове!

Амин.