Благослови, Господи Боже наш, обичния (обичната) ни брат (сестра)........., когото (която) по волята Си Си взел горе. Настани го (я) в най-светлите места на Твоите светли селения.

Надари го (я) с Твоите духовни добродетели, озари го (я) с Твоята божествена Любов, изпълни го (я) с Твоята Мъдрост.

Повдигни го (я) да види Твоята Слава и Величие и да се зарадва душата му (?) на Твоята Благост и Любов.

Мир и светлина винаги да свети върху душата на обичния ни брат (обичната ни сестра)............, и да бъде във вечна хармония, радост и красота.

Амин.