Упокой, Господи, прости и упомени Твоя (Твоята) починал (починала) раб (рабиня)........ и всяко негово (нейно) съгрешение, което е сторил (сторила), когато е бил (била) на Земята, волно или неволно, със слово или в дело, или с помисъл.

Прости му (ѝ) и го (я) всели в места светли, места прохладни, места покойни, там където няма ни болест, ни скръб, ни въздишки, но има безкраен вечен живот.

Господи, опрости го (я). Господи, спомени го (я) в Царството Си Небесно. Господи, повдигни го (я) в Своето Лице.

Бог да му (ѝ) дава мир и светлина. Мир на праха му (ѝ), спокойствие на духа му (ѝ), светлина на душата му (ѝ).

Амин.